Nuriye Kadan - Tüm Yazıları

27 Temmuz 2021

‘Somut delil’ üzerinden yanlış algı yaratılıyor

4. Yargı Paketini değerlendiren avukat Nuriye Kadan, çocuk istismarı davalarında ‘somut delil’ aranmasına ilişkin düzenlemenin yeni olmadığını bildirdi. Kadan, çocuk beyanlarının esas alınarak, uzmanlar tarafından hazırlanan raporların ‘somut delil’ olarak kabul edildiğine dikkat çekti. TBMM Genel Kurulunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda TBMM Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM […]

6 Mayıs 2021

İstanbul Sözleşmesi değil Atatürk Devrimleri yaşatır

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi diye bilinen 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de feshedilmiştir. Her ne kadar pek çok olumsuz yanları bulunan […]

2 Ocak 2020

İçişleri Bakanlığı’nın Kadına Şiddeti Önlemeye Yönelik Genelgesi Üzerine Görüşlerimiz

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ GENELGESİNİN GETİRDİKLERİ VE ÖNEMİ Kadına yönelik şiddetle etkin bir mücadele için geçtiğimiz haftada Adalet Bakanlığı tarafından çıkartılan genelgenin ardından şimdi de İç işleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge çok önemli düzenlemeleri içeriyor. Kadına yönelik şiddetle etkin mücadelede yasaların varlığının tek başına sorunu çözmediği, çözemediği, uygulamadaki bir takım sıkıntıların giderilmesi  için düzenlemelere ihtiyaç olduğu göz […]

5 Aralık 2019

Yalnız Seçen Seğil Seçilen de Olmak

Kadın-erkek eşitliği ilkesini açıkça ortaya koyan Atatürk, Birleşmiş Milletler’in yirmi yıl sonra kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 1 ve 2’nci maddelerinde ifade edilen ilkeleri çok daha önce dile getirmiştir. Bugün 5 Aralık. Türkiye’de kadınların siyasi yaşamda seçme ve seçilme hakkının elde edilmesinin yıldönümü olup toplumsal yaşamda gerçekleşen Atatürk Devrimlerinin en önemlilerinden birisidir. Atatürk Devrimleri, […]

15 Kasım 2019

ÜRETİM DEVRİMİNDE KADININ ROLÜ

Ülkelerin gelişmişliğini çeşitli ölçütlere bakarak belirleyebiliriz. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların işgücü ve emek piyasasında, üretimde ne kadar yer aldığı da gelişmişlik açısından önemli bir ölçüttür. Kadın ilkçağlardan itibaren yaşamın her alanında var olma çabası ve mücadelesi içinde olmuştur. Kadın emeği tarihsel süreç içinde sürekliliği olmayan, yalnızca aile bütçesine katkı olarak ikincil bir emek olarak görülmüştür. […]

Bağlantılar