Nuriye Kadan - Tüm Yazıları

2 Ocak 2020

İçişleri Bakanlığı’nın Kadına Şiddeti Önlemeye Yönelik Genelgesi Üzerine Görüşlerimiz

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ GENELGESİNİN GETİRDİKLERİ VE ÖNEMİ Kadına yönelik şiddetle etkin bir mücadele için geçtiğimiz haftada Adalet Bakanlığı tarafından çıkartılan genelgenin ardından şimdi de İç işleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge çok önemli düzenlemeleri içeriyor. Kadına yönelik şiddetle etkin mücadelede yasaların varlığının tek başına sorunu çözmediği, çözemediği, uygulamadaki bir takım sıkıntıların giderilmesi  için düzenlemelere ihtiyaç olduğu göz […]

5 Aralık 2019

Yalnız Seçen Seğil Seçilen de Olmak

Kadın-erkek eşitliği ilkesini açıkça ortaya koyan Atatürk, Birleşmiş Milletler’in yirmi yıl sonra kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 1 ve 2’nci maddelerinde ifade edilen ilkeleri çok daha önce dile getirmiştir. Bugün 5 Aralık. Türkiye’de kadınların siyasi yaşamda seçme ve seçilme hakkının elde edilmesinin yıldönümü olup toplumsal yaşamda gerçekleşen Atatürk Devrimlerinin en önemlilerinden birisidir. Atatürk Devrimleri, […]

15 Kasım 2019

ÜRETİM DEVRİMİNDE KADININ ROLÜ

Ülkelerin gelişmişliğini çeşitli ölçütlere bakarak belirleyebiliriz. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların işgücü ve emek piyasasında, üretimde ne kadar yer aldığı da gelişmişlik açısından önemli bir ölçüttür. Kadın ilkçağlardan itibaren yaşamın her alanında var olma çabası ve mücadelesi içinde olmuştur. Kadın emeği tarihsel süreç içinde sürekliliği olmayan, yalnızca aile bütçesine katkı olarak ikincil bir emek olarak görülmüştür. […]

Bağlantılar