Zerrin Öztürk - Tüm Yazıları

29 Temmuz 2021

Devrimci laiklik

Bayram tatili nedeniyle birkaç gün sonra da olsa, 24 Temmuz 1923’te imzaladığımız Lozan Barış Antlaşması’nın kadınlar açısından önemine değinmemiz ertelenemez bir görevdir. Lozan Barış Antlaşması imzalanırken Mevhibe İnönü de bu tarihi ana tanıklık eder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyük zaferinde Türk kadını da oradadır. İmza anından itibaren, tam bağımsızlığımıza sahip çıkma sorumluluğu artık kadınların da omuzlarındadır. Tam […]

1 Temmuz 2021

Söz Asya kadınlarında

Dünyada bugüne kadar ortaya konan kadın mücadelesinde, öncüler olarak genellikle Batı ülke kadınlarını tanıdık, öğrendik, doğru bulduklarımızın izini sürdük: Klara Zetkin, Rosa Luksemburg, Aleksandra Kollontay, Nadejda Krupskaya, Vilma Espin… Hepsini de Batı aydınlanması yarattı. 21. yüzyılla birlikte ise ülkemizde ve bölgemizde ABD emperyalizminin saldırganlığına karşı yürütülen örgütlenme süreci, yepyeni kahramanları tarih sahnesine hazırlıyor. Avrasya ve […]

1 Temmuz 2021

Doğru zeminde dayanışma

Kağnılarla cephaneler taşıdık yüz yıl önce, yan yana. Cumhuriyetle öğrendik, öğrettik, çalıştık. Yürüdük haklarımız için. Öyküler, romanlar, şiirler yazdık. Bilimsel araştırmalar içine girdik, alnımızın akıyla çıktık. Bizi özgürleştiren, eşitleyen, öne çıkaran devrimin ışığını büyütmekten vazgeçmedik. Atatürk, bilimin aydınlık yolunu göstermişti ve o yol kadının kurtuluşunun da yoluydu. Çadırlar kuran, imzalar toplayan, bildiriler dağıtan kadınlar, halkını […]

6 Mayıs 2021

Türkiye özüne dönüyor

Nevruzla taçlanan mart ayının son günlerinde çok yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. İstanbul Sözleşmesi’nin hükümsüz kılınması, kadın gündeminin en önemli konusu oldu. Bazı yöntemsel sorunlar ortaya çıksa da özünde atılan doğru bir adımdır. Öncelikle saptamamız gereken, 2011’de İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı dönemin, AKP’nin Batı tarafından kuşatıldığı ve teslim alındığı bir dönem olmasıdır. Sözleşme, Meclisten oybirliği ile […]

6 Mayıs 2021

8 Mart, insanlığa bir çağrı!

Dünya Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart, 2021 yılında bugün ne anlama geliyor? Elbette, insanlığın Asya Çağı’yla ileri atılımlar yaptığı günümüzde, 8 Mart bize yeni sorumluluklar yüklüyor, önümüze yeni görevler koyuyor. Bu açıdan 8 Mart her yıl bütün insanlığa yapılan bir toplumsal vicdan çağrısıdır. Bu evrensel gün her şeyden önce bir ayrıştırma, kendi emeğine yabancılaşma değil, toplumsal […]

6 Mayıs 2021

Kadının haklı sesini duyuyor musunuz?

Kadınlar, tarih boyunca kazandıkları değer ve saygıyı yeniden geri alma sürecine girdi. Hiç kuşkunuz olmasın, bu hakların alınmasının karşısında artık hiçbir güç duramaz. Ne emperyalizmin içimizdeki uzantıları, ne de doğrudan erkek egemen toplumun tutucu, şiddete yatkın unsurları. Her iki gerici güç de Milli Demokratik Devrimimizin kazanımları sonucunda giderek etkilerini yitirecek. Kadınlar toplumcu, kamucu bir toplumda […]

6 Mayıs 2021

Kadın öncülerin mirasıyla yürüyoruz

Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 95. yıldönümünde sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 21. Yüzyılda Cumhuriyet Devrimi’mizin bize kazandırdığı değerleri ilerletmeye azimliyiz. Bu amaçla Milli bağımsızlığımıza göz dikenlere karşı sesimizi, kardeşliğimizi, yeniden yükseltiyoruz. Birliğimize dört elle sarılıyoruz. Bugün Hakkâri’den Edirne’ye, Artvin’den Kars’tan Hatay’a kadar kucaklaşıp bir olabiliyorsak, bunu 17 Şubat 1926 günü kabul edilen Medeni Kanunun bize kazandırdığı bilinçle yapıyoruz. Türk kadını […]

6 Mayıs 2021

Sevgiliye bir gül yeter!

Dünyanın pek çok ülkesiyle birlikte ülkemizde de 14 Şubat Sevgililer Günü olarak kutlanıyor. MS 270’lere dayanan Katolik Hıristiyan kültüründe St. Valentine’e adanmış, 1969’da kilisenin takviminden çıkarılmış bir gün. Yine de bildiğim kadarıyla, Hıristiyan kültürünün dini ögelerine dayalı olduğundan bu kutlama geleneği Özbekistan, Türkmenistan, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan tarafından kutlanmamaktadır. Peki, Türkiye’de nasıl ve ne […]

6 Mayıs 2021

Üretim Devrimi ve kadın emeği

Kadın emeği toplumsal mücadele içinde üç boyutuyla birden kendini ortaya koyuyor: 1. kadının analık emeği, 2. kadının ev içi, aile emeği ve 3. kadının ev dışında iş emeği. Kadının analık ve ev içi görevlerinin kolaylaştığı oranda, toplumsal üretim içinde kendine daha çok yer bulduğu ve özgürleşerek üretime daha fazla katıldığı, üretimin içinde kendini hızla geliştirdiği […]

6 Mayıs 2021

Kadın mücadelesinde iki cephe

Sırtını çürüyen emperyalizme dayayan feminizm, bugün gerçek bir kadın mücadelesi yolu biçimi sayılabilir mi? Ulusların ve kadınlarının düşmanı küresel güçlerden kadının özgürleşmesi beklenebilir mi? Beklenemez. Günümüzde feminist hareketler, kadına karşı hareketler olarak değerlendirilebilir. Bugün geldiği noktada feminist oluşumlar, kadın emeğine sırtını tamamen dönen, dışlayan marjinal yapılardır ve kadınları, sorunlarının gerçek çözümlerine yönelmekten alıkoymaktadır. Kadını kendi […]

Bağlantılar