Tüm MAKALE VE ARAŞTIRMA

  1 Ağustos 2022

Vatan Partisi Öncü Kadın Eğitim Bürosu Milli Kültür Dizisi 7: DEDE KORKUT

Öncü Kadın Eğitim Büro Üyesi A.Duru Akgül yazdı… Bu çalışmada öncelikle Prof. Dr. Muharrem Ergin Dede Korkut Kitabı ve Prof. Dr. Necati Demir’in Dede Korkut Destanı kitaplarından yararlanılmıştır. Başlarken Dede Korkut Kitabı’nda adı çok geçen Dresden ve Vatikan Nüshaları’nın neyi ifade ettiğini açıklayalım. TU Dresden bir kamu araştırma üniversitesidir. Üniversitenin tarihi yaklaşık 200 yıl öncesine 1828’e […]

  15 Temmuz 2022

Vatan Partisi Öncü Kadın Eğitim Bürosu Milli Kültür Dizisi 6: ORHAN KEMAL

Öncü Kadın Eğitim Büro Üyesi İncisel Aytar yazdı… Hayatı ve ailesi 15 Eylül 1914’te Adana’nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Babası Abdülkadir Kemali Bey, annesi Rüştiye mezunu ilkokul öğretmeni Azime hanımdır. Kuvayı Milliye güçlerine katılan babası Delibaş isyanının bastırılmasından sonra Büyük Millet Meclisi’ne 1. Dönem Kastamonu milletvekili olarak girmiştir. Babası Toksöz gazetesini(03.09.1924) çıkarmışsa da gazetenin ömrü uzun […]

  15 Temmuz 2022

Vatan Partisi Öncü Kadın Eğitim Bürosu Milli Kültür Dizisi 5: HACI BAYRAM VELÎ

Öncü Kadın Eğitim Büro Üyesi  Ayşe Çobanoğlu yazdı… Araştırmalarımda, Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alparslan KARTAL’ın Türkçe-İngilizce olarak hazırlamış olduğu bir çalışmasına rastladım: LEMAÂT-I KUDSΔNİN HACI BAYRAM-I VELÎ’YE AİDİYETİNİN ÂYET VE HADİS ATIFLARININ MUKAYESESİ YOLUYLA TESPİTİ Doç. Dr. Alparslan KARTAL’ın araştırmasına göre: Kaynaklarda, Hacı Bayram Velî’ye ait olduğu söylenen sadece dört […]

  15 Temmuz 2022

Vatan Partisi Öncü Kadın Eğitim Bürosu Milli Kültür Dizisi 4: YUNUS EMRE

Öncü Kadın Eğitim Büro Üyesi  Banu Karahan yazdı… 1. HAYATINA KISA BAKIŞ Yunus Emre Anadolu Selçuklu Devletinin dağılmaya başladığı, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde büyüklü küçüklü Türk beyliklerinin kurulmaya başladığı, Moğol istilalarının Anadolu’ya, hatta Sivas dolaylarına geldiği, 13. Yüzyılın ortaları 14. Yüzyılın başlarında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yer alan Sarıköy de yetişmiştir. Kaynaklarda doğum ve ölüm yılı için […]

  15 Temmuz 2022

Vatan Partisi Öncü Kadın Eğitim Bürosu Milli Kültür Dizisi 3: Hacı Bektaş-ı Veli

Öncü Kadın Eğitim Büro Üyesi Nilay Özçetin yazdı… Yazar kitabına şöyle bir uyarı ile başlıyor. “Sevgili okuyucu; bu yapıtı eline alıp okumaya koyulduğunda, önce bir insan olduğunu, doğanın sana da bir takım yetenekler verdiğini düşün, eleştiri ölçeğini eline al, bütün bileceklerini bu okuyacağın kitaptan öğreneceğini sanma, bütün gerekli bilgilerin bu yapıtta olacağı kuruntusuna kapılma”. Asıl […]

  15 Temmuz 2022

Vatan Partisi Öncü Kadın Eğitim Bürosu Milli Kültür Dizisi 1: Nazım Hikmet

Öncü Kadın Eğitim Büro Üyesi Zerrin Öztürk yazdı… Nazım Hikmet ülkemizde, üzerine en çok araştırma yapılıp kitap yazılan, kendisinden en çok söz edilen Türk şairidir. Bu yayınların önemli bir bölümünde, büyük şairin yaşadığı aşklar, abartılı bir biçimde  öne çıkartılarak, onun devrimci, antiemperyalist yanı gizlenir. Bir kısmında ise, Nazım’ın komünist, sosyalist, devrimci, kavgacı yanına vurgu yapılır. […]

  15 Temmuz 2022

Vatan Partisi Öncü Kadın Eğitim Bürosu Milli Kültür Dizisi 2: Nasreddin Hoca

Öncü Kadın Eğitim Bürosu Üyesi Melike Toy Yazdı… ESKİ YAZMALARDA NASREDDİN HOCA HİKAYELERİ (Pertev Naili Boratav’ın bu incelemesi 1963’te “ORIENS” adlı; Milletlerarası Şark Tetkikleri mecmuasında yayımlanmıştır) Almanya’nın Kiel şehrinde okuduğu bu bildiride, Nasreddin Hoca’nın tarihi kişiliği üzerine yapılmış araştırmalarda, kimi kaynaklarda hocaya ait olarak gösterilen metinlerin, bir kısmının başka kaynaklarda, başka kişilere ait diye gösterilmiş […]

  9 Mayıs 2022

Çıkrıkçı Köylü Kadınların İsyanı

Öncü Kadın GYK Üyesi ve İzmir İl Başkanı İncisel AYTAR yazdı… 16 Ağustos 1838 Balta Limanı Anlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğu başta İngiltere olmak üzere Avrupa sanayi ürünlerinin açık pazarı haline gelmiştir. Küçük üretime dayalı sanayi oldukça zor duruma düşmüştür. 1907 yılında Kütahya’da ve Uşak’ta el emeği ile halı dokuyarak geçimlerini sağlayan köylü zor durumda kalmıştır. Ünü […]

  20 Nisan 2022

Kiralık Konak Romanının Kadın Karakterleri

Öncü Kadın Genel Sayman Yardımcısı Gönül YURTÇİÇEK yazdı… Yakup Kadri oldukça üretken bir yazarımız. Tanzimat’la başlayan ve Cumhuriyetle sonuçlanan yaklaşık olarak 200 yıllık zaman dilimi Yakup Kadri’nin romanlarının konusunu oluşturuyor. Yakup Kadri, romanlarını ülkemizin geçirdiği, toplumu derinden etkileyen dört döneme ilişkin eserler vermiştir. Aslında 3. Selim ile başlayan ve başarısızlıkla sonuçlanan “Batılılaşma” serüvenimiz, Tanzimat Fermanı […]

  20 Nisan 2022

Yakup Kadri’nin Panaroma Kitabındaki Kadın Kahramanlara Dair Bir İnceleme

Öncü Kadın Eğitim Bürosu üyesi Jale YATBAZ yazdı…                                                             Mart 1889 tarihinde Kahire’de  doğmuş olan  Yakup Kadri Karaosmanoğlunun,Türk edebi hayatını  toplumcu bir bakışla kaleme alırken gözlem yapma özelliğinin nesnel ve güçlü yansımaları  tüm eserlerinde görülür. Bu özellik, okuyucuya Tanzimat-Cumhuriyet arasındaki gelişmelerin keskin çizgilerle anlatılmasında rol oynar. Bu romanında  resmini çektiği dönem,genç Cumhuriyetin heyecanla başlayan […]

Bağlantılar