Kadının haklı sesini duyuyor musunuz?

6 Mayıs 2021 | SERBEST KÜRSÜ

Kadınlar, tarih boyunca kazandıkları değer ve saygıyı yeniden geri alma sürecine girdi. Hiç kuşkunuz olmasın, bu hakların alınmasının karşısında artık hiçbir güç duramaz. Ne emperyalizmin içimizdeki uzantıları, ne de doğrudan erkek egemen toplumun tutucu, şiddete yatkın unsurları.

Her iki gerici güç de Milli Demokratik Devrimimizin kazanımları sonucunda giderek etkilerini yitirecek. Kadınlar toplumcu, kamucu bir toplumda saygınlığını ve kadın olmanın kazandırdığı hakları en üst düzeyde elde edecek.

Bugün biz de devrimimizin kadın gücü, kadın aydınlığı olarak, Türk kadınını layık olduğu onurlu konumuna getirmek üzere, geçmişimizin yol göstericiliğinde kararlılıkla mücadele ediyoruz. Geçmişte “Ata”, “Alp”, “Katun (hatun)” vb kutlu adlarla onurlandırılan ve yüce Atatürk’ün deyimiyle “Asyai bir millet”in yarısı olan kadını, her türlü şiddetten ve bağnazlıktan kurtarma yolunda ilerlemeye kararlıyız.

KADINLARIN BÜYÜK GÜCÜ

Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllarda, çağına göre en ileri hak ve eşitliğe, özgürlüğe kavuşan Türk Kadını, sonraki yıllarda milletçe içine düştüğümüz yozlaşma saldırılarından, en ağır biçimi olan şiddetten tamamen kurtulmayı elbette başaracaktır.

Kadınların büyük gücü, toplumsal hedeflerinden kopartılıp sokaklarda atılan çığlıklarla, renkli flamalarla bulvarlarda asılı kalmıştır. Oradan kurtarılacaktır. Kadına yönelik şiddet arttıkça, milli devlete ve mücadele yoldaşı erkeğe yöneltilen nefret protestoları, panayır gösterileriyle çözümsüzlüğü besler hale gelmiştir. Toplumsal mücadele içinde bu aymazlık aşılacaktır. 

ŞİDDETE KARŞI: KADES VE ŞÖNİM

Kadınlara yönelik şiddete karşı hukuki düzenlemeler yanında, önemli iki uygulama daha gerçekleştirilmiştir. Bunlar, İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Mayıs 2018’de kamuoyuna tanıtımı yapılan “Kadın Destek Hattı (KADES)” uygulaması ve “Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)” desteğidir. 

Cep telefonunuza KADES uygulamasını indirdiğinizde, telefonunuzun konumu belli olduğu sürece kolluk gücü adresinizde sizi buluyor. Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri de 81 ilimizde mevcuttur. Şiddet gören kadına ve çocuklarına, barınma da dâhil destek verilmektedir.

Elbette bu uygulamanın giderilmesi gereken eksikleri vardır ancak çok etkili çözümler oldukları uygulamada görülmektedir. Bir an önce yeni adımlar atılıp bu merkezlerin, başvuran kadın vatandaşlarımıza geçici süreler için değil, kalıcı çözümler sağlanıncaya kadar hizmet vermesine de çalışılmalıdır. 

Uygulamada gittikçe daha yararlı hale gelen KADES uygulamasının biz kadınların cep telefonlarında olmasının hayati yararı vardır. Size olmasa bile bir gün sokakta, çevrenizde şiddet olayıyla karşılaştığınızda, kolluk görevlilerinin 5-7 dakikalık bir zaman içinde olay yerine ulaşması ve mağduru kurtarması mümkün olmaktadır. 

KADININ HAKLI, BİRLEŞMİŞ GÜR SESİ

Türk Milleti’nde kadın, devlet kurma geleneğiyle Atatürk Cumhuriyeti’nde yerini almıştır. Kadın, hak ve eşitlik mücadelesinde, devletin bütün olanaklarını talep etme haklarından vazgeçemez. Dolayısıyla, devletimizin kadını kurtarmaya yönelik çalışmalarının ve kararlılığının yanında olmak, kadın mücadelesinde gerçek çözüm isteyen herkesin, görmesi ve kabul etmesi gereken bir durumdur. 

Kadının haklı, birleşmiş gür sesi toplumun her kesimine ulaşacak ve hem bilinçleri, hem duyguları daha özgür bir dünya için seferber edecektir. Milli Demokratik Devrimini tamamlayan ve kadını şiddetten, baskıdan kurtaran milletler, geleceğin yeni dünyasına doğru bütün güçleriyle yürürler. Kadının varlığında taşıdığı aydınlık buna yeter. Buna sahibiz.

Bağlantılar