Söz Asya kadınlarında

1 Temmuz 2021 | SERBEST KÜRSÜ

Dünyada bugüne kadar ortaya konan kadın mücadelesinde, öncüler olarak genellikle Batı ülke kadınlarını tanıdık, öğrendik, doğru bulduklarımızın izini sürdük: Klara Zetkin, Rosa Luksemburg, Aleksandra Kollontay, Nadejda Krupskaya, Vilma Espin… Hepsini de Batı aydınlanması yarattı.

21. yüzyılla birlikte ise ülkemizde ve bölgemizde ABD emperyalizminin saldırganlığına karşı yürütülen örgütlenme süreci, yepyeni kahramanları tarih sahnesine hazırlıyor. Avrasya ve Asya ülkeleri birlikte mücadelenin, karşılıklı yarara dayalı bağımsızlık temelinde işbirliğinin ve birlikte kalkınmanın ortak geleceği için söz almaya başlıyor. Yakınlaşma ve atılımlar doğru zemindeki görüşmelerle sürecek.

21. yüzyılın aydınlanma ışığı artık Asya’dan yükselmekte ve yüreklerimize, zihinlerimize ulaşmaktadır. Batı emperyalizminin bir karabasan gibi ulusların üstüne çöktüğü, varlıklarını ve geleceklerini çaldığı, toplu katliamlarıyla korku ve dehşet saldığı yüzyılların sonuna geldik. 

Özlemini duyduğumuz devletlerarası onurlu, bağımsızlıklara saygılı, birlikte gelişmenin öne çıkarıldığı, milletlerin hasreti olan ortak geleceğin hedeflendiği barışçı, saygın uluslararası ilişkilerle yeniden buluşuyoruz.

Önemli adımların doğrudan atıldığı bu dönemde, Bindallı üzerine düşen tarihsel sorumluluğun gösterdiği doğrultuda yola çıkıyor. Bu yolda, her şeyden önce Asya ülkelerindeki kadınların durumunu, mücadelelerini, birlik anlayışına bakışlarını, umut ve önerilerini sırası geldikçe okurlarımıza ulaştırmaya çalışacağız.

Bugün, inançların ve kültürel farklılıkların ötesine geçerek, ortak değerlerde, karşılıklı çıkarlarda birleşme yolunda kadınların birleştiriciliğinin büyük önemi vardır. 

İnsanlığın ilerleme mücadelesine duygu ve irade gücü katan kadın örgütlenmeleri, nice çalışmanın, emeğin hep içinde olagelmiştir. Onlar merhametin, hoşgörünün ve adil paylaşımın ilk öğreticisidirler. 

Asya ülkelerindeki kadın örgütlerinin ve kadın öncülerinin bir araya gelmelerini sağlayacak doğru zeminler yaratma birinci işimizdir. Bugün Avrasya kadın örgütlenmesi en acil görevimizdir. Kadınının ezilmişliğinin, itilmişliğinin ortadan kaldırılması ve gelecek kuşakların kurtuluşu mücadelesi içinde yer alma böyle gerçekleşecektir.

Asya’lı kadın mücadelenin içindedir. Birbirimizden öğreneceğimiz yepyeni deneyimlerimiz vardır. Birlikte gelişeceğiz. 

Birleşerek ve bütünleştirerek gelişen kadın hareketleri, sorunlarının en doğru ve güçlü çözümlerini yaratabilecektir. Kadınların gerçek kurtuluşu için artık söz, Asya Kadınlarındadır!

Bağlantılar